Giften en ANBI

Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) beschikt over een ANBI status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een gift aan VRR, eenmalig of periodiek, is hierdoor mogelijk aftrekbaar van de belasting. Ook is VRR, als ANBI, vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.

Wil je de activiteiten van Veelkleurige Religies Rotterdam steunen, dan kun je een gift overmaken naar IBAN: NL92 INGB 0009 3138 56 t.n.v. Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam. Dat kan via een eenmalige overschrijving of, als je ons doorlopend wilt ondersteunen, via een periodieke overschrijving.

Als ANBI voldoen we graag aan de verplichtingen die bij deze status horen. We geven je daarom graag inzicht in de volgende gegevens:

Dat VRR over een ANBI status beschikt, kun je nakijken op de website van de Belastingdienst.