Gastvrij Ontvangen

Een project voor tweedejaars pabo-studenten van het lectoraat Onderwijs en
levensbeschouwing van Hogeschool InHolland in samenwerking met de projectgroep veelkleurige Religies Rotterdam.

Om je als student goed voor te bereiden op een loopbaan in het onderwijs is
het belangrijk dat je ervaart hoe het is om ‘bij een andere cultuur of religie’ thuis te zijn. Als student breng je een bezoek aan een gezin met een andere culturele of religieuze achtergrond dan jij gewend bent. Voor ons project zoeken wij naar gezinnen die Pabo-studenten een middag en/of avond bij hen thuis willen ontvangen om te ervaren hoe het is om bij een andere cultuur of religie thuis te zijn.

In Nederland zijn basisschoolgroepen vaak heterogeen in religieus en cultureel opzicht. Kinderen in de groepen hebben verschillende achtergronden. Wanneer ze naar school komen, nemen ze gedachten en gebruiken van huis mee. In de kinderen zien wij het wereldbeeld en de idealen van de ouders terug. Wanneer kinderen op elkaar en op de leerkracht reageren, speelt deze achtergrond dan ook een belangrijke rol bij hoe de kinderen zich gedragen.

Studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) van InHolland bereiden zich voor om voor de klas te staan op een basisschool. Belangrijk is dat zij leren dat de bagage die de kinderen mee krijgen anders kan zijn dan zijzelf gewend zijn. Natuurlijk krijgen de studenten colleges over verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, maar wat ontbreekt is een werkelijke kennismaking met de ‘leefwereld van de ander’. Met het project Gastvrij Ontvangen maken de studenten werkelijk kennis met een andere leefwereld, dit door hen een middag en/of avond bij een gastgezin thuis te laten zijn’. De bedoeling is dat de student meedoet met de dagelijkse routine van het gezin. Denk aan het koken, met elkaar eten, de gesprekken van de kinderen met de ouders en het voorlezen van een verhaal uit de traditie van het gastgezin.

In de evaluatie van deze bezoeken leggen we de ervaringen die de studenten en de gastgezinnen hebben opgedaan vast. Gastvrij Ontvangen zou een permanent onderdeel van de tweedejaars Pabo studenten van het lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing van de Hogeschool InHolland moeten worden.

Lees hier de ervaring van een joods gastgezin met een student

Vragen:
Bel of mail naar Sjanie van Maanen, sjanievm@xs4all.nl  of 06-4249 9314
De werkgroep Onderwijs & Religies -onderdeel van VRR- bereidt dit project met
lectoraat Onderwijs en Levensbeschouwing van Hogeschool InHolland voor.