Educatief Centrum Wereldreligies

Al langer leeft de wens om in Rotterdam te komen tot een Educatief Centrum Wereldreligies.
Zo’n Centrum kan een belangrijke stimulans geven voor de interreligieuze ontmoeting en openheid tussen Rotterdammers. Vooral voor de Rotterdammers van de toekomst is het van groot belang om meer te weten van elkaars culturele achtergronden. Om die reden heeft de stichting VRR in 2015 over dit idee het draagvlak gepeild bij de Rotterdamse schoolbesturen. Daaruit bleek dat de besturen zeer positief staan ten opzichte van zo’n Educatief Centrum. Zij menen dat hiervan belangrijke steun voor het werk van scholen kan uitgaan. Ook FOKOR, de organisatie van de gezamenlijke Rotterdamse schoolbesturen, heeft dit bevestigd. Het rapport van het draagvlakonderzoek vindt u hier: eindrapport-onderzoek-ecw-onder-rotterdamse-schoolbesturen.

De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met diverse betrokken organisaties in het afgelopen halfjaar een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om in de Breepleinkerk in Rotterdam-zuid een Centrum te realiseren voor de zogeheten WIJ-samenleving. De stichting VRR heeft in deze studie actief deelgenomen en hoopt binnen die samenwerking in de Breepleinkerk het gewenste Educatief Centrum Wereldreligies te kunnen vormgeven. De studie heeft in februari 2017 geleid tot het bijgaande, zeer lezenswaardige rapport: projectplan-de-nieuwe-breepleinkerk.
Het rapport maakt duidelijk dat zo’n Centrum realiseerbaar is. De komende tijd zal uit overleg met de huidige eigenaar van de kerk en anderen blijken of dit plan ook extern voldoende steun krijgt.
Wij houden u op de hoogte.

Het ECW wil een ontmoetingscentrum zijn voor religie, levensbeschouwing en samenleving. Bezoekers kunnen daar kennisnemen van de eigenheid van uiteenlopende geestelijke stromingen en elkaar laagdrempelig ontmoeten. In Nederland bestaat een dergelijk Centrum nog niet. Het nemen van dit initiatief komt voort uit de enorm groeiende belangstelling in de afgelopen jaren voor de door de VRR georganiseerde (groeps)bezoeken aan gebedshuizen in Rotterdam: tempels, synagogen, kerken, moskeeën en dergelijke. Tijdens deze bezoeken kunnen mensen met verschillende religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden elkaar ontmoeten, een gebedshuis van binnen zien, een deel van een ritueel meemaken, een rondleiding krijgen en/of in gesprek gaan. Een belang ook dat zeker leeft bij jongeren en bij onderwijsgevenden. De groeiende belangstelling voor deze georganiseerde bezoeken heeft echter ook een keerzijde: de druk op vrijwilligers neemt (teveel) toe. Het ECW bouwt, overigens zonder bezoeken aan afzonderlijke gebedshuizen te vervangen, voort op de toenemende behoefte en biedt bredere mogelijkheden om daarin passend te voorzien.

Gemeenschappelijk Rotterdams Belang

Het ECW zien wij als een breed burgerinitiatief voor een noodzakelijk gemeenschappelijk Rotterdams belang. Het initiatief wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling, waarin vooraanstaande Rotterdammers uit de politiek-maatschappelijke en religieuze doelgroepen en kringen zijn verenigd.

Flyer over het ECW