Educatief Centrum

Al lang leeft de wens om in Rotterdam een Educatief Centrum Levensbeschouwing en Wereldreligies (ECLW) te ontwikkelen. Die wens komt voort uit de toenemende belangstelling voor gebedshuisbezoeken.

Het educatief centrum zal een aanvulling zijn op de bezoeken aan de diverse gebedshuizen en biedt nieuwe mogelijkheden. Het kan een centrale plek zijn waar mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de vele verschillende levensbeschouwingen en religies die Rotterdam rijk is. Een plek waar ze informatie kunnen vinden over Rotterdamse gebedshuizen, gebruiken, rituelen en feestdagen. En een plek waarmee de drempel kan worden verlaagd om een vraag te stellen of ook eens daadwerkelijk een gebedshuis te bezoeken.

Draagvlak en vorm

In 2015 is bij Rotterdamse schoolbesturen het draagvlak gepeild voor dit idee en daaruit bleek dat de besturen zeer positief staan ten opzichte van zo’n educatief centrum. Ook FOKOR, de organisatie van de gezamenlijke Rotterdamse schoolbesturen, heeft dit bevestigd. Bekijk hier het rapport van het draagvlakonderzoek.

Diverse opties zijn verkend om een fysiek centrum te realiseren. Door de vele online mogelijkheden die vooral tijdens de coronapandemie steeds prominenter ingezet werden, ontstond echter het idee om het concept concept om te vormen naar een online educatief centrum.

Meehelpen?

In 2023 gaat VRR dit idee verder uitwerken en ontwikkelen. Heeft u ideeën voor dit Educatief Centrum Levensbeschouwing en Wereldreligies? Of wilt u meehelpen om dit te realiseren? Neem contact op met Janneke van Zelst via janneke@maraprojecten.nl.